ประกันเดินทาง

MSIG Travel Easy

- เบี้ยประกันเริ้มต้นที่ 190 บาท

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist 24ชม. ทั่วโลก

- แผนประกันหลากหลาย เลือกได้ทั้งรายเที่ยว หรือรายปี

- คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน

- ประเทศที่ยกเว้น ได้แก่ Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua,
   North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

 

AIG Travel Guard

- มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทุกมุมโลกตลอด 24ชม.

- ดูแลด้วยภาษาไทยและอีก 26 ภาษา

- ซื้อง่ายได้กรมธรรม์เร็ว ตลอด 24ชม.